Information om vår verksamhet

Hundomplaceringsgruppen i Kalmar har funnits sedan 1979 och verkat inom Kalmar-Ölandsavdelningen Djurens Rätt. Den 17 januari i år 2012 blev verksamheten en egen förening vid ett bildandemöte i Tic-huset. Vårt nya namn är "Hundomplaceringsverksamheten.

 

"Jag har en dröm...!" sa en gång Martin Luther King i välkänt tal i kampen för mänskliga rättigheter. Vi har också en dröm som handlar om hundars rättigheter till ett tryggt och meningsfullt liv och vi försöker genom vårt arbete att förändra livssituationen för många av dem som har lidit eller försummats på olika sätt.

Har du någon gång sett in i ett par bedjande hundögon som säger:


"Hjälp mig!"

Det har vi...
...och vi vet att det finns hopp.

Hoppet finns ute hos de människor som kan ge en hund en varm säng, mat för dagen och grönt gräs under tassarna. Med andra ord en rättvis chans till ett nytt och bättre liv.